• Dank u dat u Greekferries Club SA, heeft gekozen voor uw reis !
 • Dank u dat u Greekferries Club SA, heeft gekozen voor uw reis !

Erturk Lines Algemene Voorwaarden

 • De instapkaart is strikt persoonlijk en uitgegeven voor de personen wiens voor- en achternaam worden vermeld en de voertuigen wiens kenteken en model worden vermeld. Het ticket is niet overdraagbaar en mag niet worden doorverkocht aan een ander persoon. Het ticket is alleen geldig voor het schip en de reis waarvoor het werd uitgegeven. Wanneer het niet tijdig wordt gebruikt, is het ongeldig en kan het niet worden gebruikt voor een andere reis
 • Passagiers worden geacht één (1) uur voor vertrek aanwezig te zijn bij de inschepingsplaats. Passagiers die te laat komen voor de afvaart hebben geen recht op restitutie.
 • De houder van de instapkaart stemt in te worden vermeld op de Passagierslijst van de datum en reis waarvoor de instapkaart is uitgegeven.
 • De houder van een instapkaart is verantwoordelijk voor haar/zijn reisdocumenten en –visa, die toegang verlenen tot het buitenland. Passagiers die niet of onvoldoende over zulke documenten beschikken, wordt de toegang aan boord gewijgerd en kunnen niet als “passagier” worden vervoerd.
 • De rederij is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen, afwijkingen en het niet varen van de geplande koers als gevolg van redenen die niet door ERTURK LINES zijn veroorzaakt. In dit geval hebben passagiers geen recht op annulering of restitutie.
 • ETURK LINES behoudt zich het recht voor de datum van het vertrek en de reis te wijzigen.
 • ETURK LINES behoudt zich het recht voor het vertrek en de reis te annuleren of te wijzigen als gevolg van overmacht. Wanneer de reden van annulering of wijziging niet is vermeld door ETURK LINES, heeft de passagier recht op restitutie van de volledige ticketwaarde. De rechten van Erturk Lines zijn voorbehouden voor het tijdstip van restitutie.
 • Passagiers zonder voertuig mogen kosteloos één stuk bagage vervoeren. Extra bagage wordt in rekening gebracht.
 • Passagiers zijn verantwoordelijk voor hun persoonlijke eigendommen. ERTURK LINES draagt geen verantwoording voor eventuele schade of verlies van baggage die onder het toezicht van de passagier is.
 • Passagiers mogen geen explosieve, brandbare, brandgevaarlijke en andere gevaarlijke stoffen vervoeren.
 • Roken of het nuttigen van andere tabaksproducten zijn verboden in alle ruimtes van het schip.
 • Passagiers zijn verantwoordelijk voor de naleving van haven-, gezondheids- en douane-voorschriften. Passagiers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de kapitein en de bemanning voor het handhaven van de orde en veiligheid aan boord.
 • De houder van het ticket dient het ticket te tonen bij het kantoor van ETURK LINES. In geval van verlies, wordt het ticket niet vervangen. ERTURK LINES draagt geen verantwoording voor verlies van tickets.
 • Alle passagiers in het bezit van een instapkaart worden geacht de schriftelijke algemene voorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VOERTUIGTRANSPORT TICKETS

 • De bestuurder is verplicht zijn/haar voertuig in- en te ontschepen. Voertuigen dienen één (1) uur voor vertrek aanwezig te zijn bij de inschepingsplaats en in elk geval op het tijdstip zoals vermeld in het van toepassing zijnde Havenreglement. Passagiers die te laat komen voor de afvaart hebben geen recht op restitutie.
 • In geval van verlies van het voertuigticket, wordt de reissom niet gerestitueerd. Inzittenden van voertuigen zijn verplicht uit te stappen voordat voertuigen worden ingescheept.
 • Huurauto’s mogen niet worden ingescheept.
 • Passagiers mogen geen explosieve, brandbare, brandgevaarlijke en andere gevaarlijke stoffen vervoeren.
 • Passagiers zijn verantwoordelijk voor hun persoonlijke eigendommen in het voertuig.
 • De algemene voorwaarden voor passagies die met een voertuig reizen zijn gelijk aan die voor passagiers zonder voertuig. Alle passagiers in het bezit van een voertuigticket worden geacht de schriftelijke algemene voorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd.

RESTITUTIES

Het ticket is niet-restitueerbaar, de koper heeft geen herroepingsrecht.
Wijzigingen zijn toegestaan binnen 12 uur na aanvraag voor open tickets of wijziging van de reisdatum.