Turyol Algemene Voorwaarden

In geval van annulering vanaf 6 uur tot 30 minuten voor vertrek:
Annulering van de tickets is alleen mogelijk met overlegging van de tickets bij de ticket uitgiftekantoren of de reisbureaus.
Er zijn 30% annuleringskosten van toepassing. Het resterende bedrag wordt gerestitueerd.

30 minuten voor vertrek:
Tickets kunnen niet worden geannuleerd.