Minoan Lines Termen & Voorwaarden

Tickets / Betalingen / Reserveringen

Het ticket is strikt persoonlijk. Het is niet overdraagbaar en is enkel geldig voor de specifieke accommodatie en route waar hij voor uitgebracht is. Enige verandering dient doorgegeven te worden aan GreekFerries Club, de centrale kantoren of havenkantoren.

Het ticket is voor een jaar na datum van uitgave geldig en enkel voor de haven van vertrek vermeldt in het ticket.

Reserveringen en boekingen kunnen door Greekferries Club, centrale reserveringskantoor of havenkantoren van de maatschappij gemaakt worden.

Passagiers met een ‘open datum’ ticket, dienen hun ticket ver van te voren te bevestigen door het centrale reserveringskantoor, speciaal in het hoogseizoen. Zo’n ticket is een jaar geldig vanaf de datum
van uitgave. Enig verschil in prjis wordt door de passagier betaald.

Volgens het S.O.LAS voorschrift, de P.O. 23/99 van de Griekse staat en de Europese Unie Algemene Voorschrift 98/41, is het nu verplicht, voor veiligheidsredenen, om de volgende informatie tijdens het
maken van uw reservering te vermelden: Familienaam, naam, geslacht, leeftijd category (kind/volwassene/ zuigeling), soort voertuig en nummerplaat. Passagiers die geen inwoner zijn of vaderlands of een lid van de E.U. worden vezocht om ook aanvullende informatie te verzorgen zoals: Nationaliteit, paspoort nummer en geboortedatum. Passagiers die speciale verzorging nodig hebben, dienen hun reisagent of het reserveringshoofdkantoor van de maatschappij te informeren.

Kinderen onder de 4 jaar reizen gratis en hebben geen recht op een slaapplaats of zitplaats. Er moet echter wel een ‘gratis’ ticket worden uitgegeven voor de inscheping. Aan kinderen vanaf 4 tot 12 jaar
wordt er een 50% korting aangeboden. (Italie – Griekenland) Voor binnenlandse routes is de 50% korting geldig voor kinderen vanaf 4 tot 16 jaar.

De volgende creditcards worden in de winkels en a la carte restaurant aan boord geaccepteerd.

Annuleringen

U vindt de annuleringsvoorwaarden van de veermaatschappij onder Wijzigingen & Annuleringen op onze “Klantenservice” pagina’s

In aanvulling op de annuleringskosten van de veermaatschappij, berekent Greekferries Club NV een vergoeding van 10% over het te restitueren bedrag.

Open Tickets: Open Tickets’ kunnen worden geannuleerd zonder annuleringskosten als deze in eerste instantie geboekt zijn als ‚open tickets’. In het geval dat ze zijn omgezet naar ‚open tickets’ kunnen ze niet worden geannuleerd.

Ticket verandering

Ticket verandering betekent het veranderen van de vertrekdatum of upgraden van de accommodatie categorie. In het geval de waarde van het nieuwe ticket lager is, heeft de passagier geen recht op restitutie. Wijzigingen in de  namen van de passagiers noopt tot annulering van de oorspronkelijke tickets (zie annuleringsvoorwaarden van het bedrijf) en de aankoop van nieuwe tickets.

ATTENTIE!  In het geval dat de passagier de tickets in zijn / haar handen heeft,  dient hij / zij de oorspronkelijke tickets naar het boekingskantoor te sturen om te worden vervangen door de nieuwe tickets.

Ticket verlies

In geval van verlies van een ticket  zal de passagier a) een nieuw ticket moeten kopen om te reizen b) hij / zij moet de onderneming schriftelijk op de hoogte brengen van alle gegevens van het verloren ticket (reisdatum, routes, ticketnummer ) alsmede het nummer van het nieuwe ticket. Een fotokopie van het nieuwe ticket is eveneens noodzakelijk.

De terugbetaling van het verloren ticket vindt plaats aan het einde van het jaar, op voorwaarde dat bij de jaarlijkse controle wordt geconstateerd dat het niet is gebruikt

Vertraging of annulering van de route

Vertraging van vertrek: Passagiers en voertuigen kunnen inschepen zonder wijziging van hun tickets.
Annulering van de route: De tickets voor het geannuleerde route zijn niet geldig en moet worden vervangen voor de eerst volgende beschikbare route, op voorwaarde dat er beschikbaarheid is.
ATTENTIE!In geval van slechte weersomstandigheden worden passagiers vriendelijk verzocht om contact op te nemen met het haven kantoor van de veermaatschappij om te worden geïnformeerd over de nieuwe vertrektijd.

Open Tickets

Open tickets zijn een jaar geldig vanaf de datum van uitgifte. Met een open tickets kan men niet inschepen. Deze moeten worden vervangen door nieuwe tickets voor het specifieke vertrek. In het geval de reiziger wenst  te reizen op een datum die in een duurder seizoen valt, zal moeten worden betaald voor het tarief verschil. In het geval dat de nieuwe ticketprijs minder duur is, heeft passagier geen recht op restitutie.

Tarieven / Kortingen / Routes

De tarieven voor binnenlandse en internationale routes zijn inclusief zeereis in geselecteerde verblijf arrangementen en alle havenkosten. Maaltijden en drankjes zijn niet inclusief.

In geval van annulering, hebben passagiers het recht op volle restitutie zodat de maatschappij geen verdere verplichtingen meer heeft.

De maatschappij heeft het recht om het schip, vermeldt op het ticket, te vervangen voor een ander schip zonder enige mededeling.

De 30% korting voor de terugreis wordt alleen aangeboden voor de terugreisprijs van internationale
routes mits er een retour is geboekt en is geldig voor elke haven. Alle andere kortingen zijn niet cumulatief en alleen én van hen is per keer toegestaan wanneer geschikte voorwaarden tegemoetgekomen zijn.

Passagiers die recht hebben op korting worden vriendelijk verzocht dit te melden tijdens de reservering. Wanneer de tickets eenmaal zijn uitgegeven, is er geen restitutie meer toegestaan voor prijsverschillen.

Groepen, vrachtwagens, bussen en onbegeleide voertuigen zijn onderdeel van speciale overeenkomsten.

Inschepingsprocedure / Veiligheid

Passagiers dienen zich bij de havenkantoren te melden:

  • Minstens én uur voor vertrek (Binnenlandse routes).
  • Minstens twee uur voor vertrek voor internationle routes (Italië – Griekenland).
  • Anders heeft de maatschappij het recht om zich te ontdoen van de gereserveerde accommodatie zonder enige restitutie aan de passagier.

Voor voertuigen, zijn boarding-time en prioriteiten lijst naar de lokale havenautoriteiten voorschriften
van de haven van vertrek. Voertuigoperators zijn verantwoordelijk voor hun voertuiginscheping volgens
de instructies van de crew van het schip.

Bijrijders/passagiers dienen het voertuig te verlaten voor inscheping. Voertuig-categorie wordt vermeld
op het ticket.

Het is strikt verboden voor passagiers om vuurwapens, exposieven, brandbare, verbrandbare en andere gevaarlijke substanties of materialen mee te nemen aan boord.

Noch de vervoerder noch het schip zijn aansprakelijk voor enig ongeval, verlies of schade die ontstaat voorafgaand aan en gedurende het boarden en na ontschepen.

Algemene informatie

Passagiers zijn verantwoordelijk voor het voldoen aan alle havens, gezondheid en douane voorschriften.

Passagiers dienen aan de instructies van de kapitein en crew aangaande de publieke oorde en veiliheid
aan boord te voldoen.

Passagiers dienen contact op te nemen met de kapitein of het personeel mocht er een klacht opkomen tijdens het aan boord zijn. Zij kunnen ook contact opnemen met Minoan Lines of de havenauthoriteiten.

Baggage mag in de voertuigen achtergelaten worden. Passagiers worden vriendelijk verzocht om hun persoonlijke bezittingen die tijdens de reis gebruikt kunnen worden met zich mee te nemen. De maatschappij zal niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot het verliezen van geld of bezittingen die in de auto, bagage, gemeenschappelijke ruimtes of hutten lagen. Passagiers zijn welkom om cash en bezittingen in het purserskantoor in bewaring te geven.

Huisdieren reizen gratis in speciale kennels op het dek van het schip. Huisdieren zijn niet toegestaan in publieke plekken binnen het schip of hutten. De eigenaars van huisdieren zijn verantwoordelijk voor de hygiëne en het voeren van het dier. Eigenaars van huisdieren dienen de vereiste geldige gezondheidspapieren van hun huisdier bij hen te hebben.

EURO is de officiële munt aan boord.

Indien u een hele hut (enkel 2 bedden mogelijk) voor single gebruik wilt hebben, dient u een 50% toeslag te betalen voor het niet in gebruikte bed.

Het gebruik van publieke ruimtes op het schip is gratis voor iedereen. Het is echter verboden om in de lounges en bars te eten of te slapen.

Passagiers die geinteresseerd zijn in de busverbinding tussen Patras en Athene dienen contact op te nemen met de receptie op het schip voor meer informatie en boekingen.

Dienstregelingen, tarieven en reisvoorwaarden zijn onderwerpen van veranderingen zonder eerder bericht. Aankomsttijden vermeldt in de dienstregelingen, duiden de aankomst van het schip aan in de ingang van de haven.

Minoan Lines kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging, tengevolge van ongunstige weersomstandigheden, orders door het Ministerie van Merchant Marine of uit onmacht.

De termen en voorwaarden die in deze cataloge vermeldt staan zijn door de Griekse wet bepaald. In het geval van onenigheid is het rechtsbevoegde forum de rechtbank van Athene.