• Dank u dat u Greekferries Club SA, heeft gekozen voor uw reis !
  • Dank u dat u Greekferries Club SA, heeft gekozen voor uw reis !

Grimaldi Lines Terms & Conditions

GENERAL TERMS

Grimaldi Compagnia di Navigazione SpA fungeert als agent voor de vervoerder: Atlantica SpA di Navigazione SpA en Grimaldi & Suardiaz SpA. Grimaldi Lines dat de transport over zeeuitvoert, wordt vermeld op het vervoersticket.

Passagiers, hun bagage en het begeleidende voertuig worden uitsluitend vervoerd volgens de algemene voorwaarden van de vervoerder.

Door de aankoop van het ticket, aanvaardt de passagier zonder enige beperking de volgende voorwaarden:

DEFINITIES

“Vervoerder”: de eigenaar van het vaartuig dat het vervoer over zee uitvoert.

“Bagage” betekent handbagage in handen van de passagier, niet geregistreerd, of opgeborgen in of op het voertuig of gedeponeerd in een van de scheeps bagage opslag ruimtes, en het bevat uitsluitend persoonlijke bezittingen.

“Begeleidend voertuig” betekent een gemotoriseerd vervoermiddel (met inbegrip van aanhanger) voor het vervoer van personen, niet voor goederen voor commerciële doeleinden, waarvan de eigenaar of rechtmatige gebruiker de passagier is die op het vervoers contract staat vermeld.

DE BEVOEGDHEID VAN DE KAPITEIN

De kapitien heeft het recht om zonder zeeloods andere schepen te slepen en onder alle omstandigheden bij te staan en af te wijken van de standaard route, iedere haven aan doen, om passagiers en hun bagage over te dragen aan een ander schip voor de voortzetting van de reis. Grimaldi Lines, en namens deze de kapitein van het schip, behouden zich het recht voor om inscheping te weigeren van elke passagier, waarvan (naar de exclusieve mening van de kapitein) de gezondheissituatie het niet toelaat de reis te maken. Bovendien heeft Grimaldi Lines, en in hun naam de kapitein, tijdens de reis het recht tot het in een andere haven ontschepen van een passagier, waarvan de (naar hun exclusieve mening) gezondheidstoestand het niet toestaat de reis voort te zetten of met zijn gedrag een gevaar vormt of een ernstige verstoring veroorzaakt voor andere passagiers of de bemanning. Elke passagier aan boord van het schip valt onder de disciplinaire bevoegdheid van de kapitein voor alles wat betrekking heeft op de veiligheid en de beveiliging. Grimaldi Lines en de kapitein hebben het recht om een order of een richtlijn te volgen, gegeven door overheden of autoriteiten van elke staat of door de vertegenwoording die handelen of verklaren te handelen namens of met instemming van deze overheden of autoriteiten of door elke andere vertegenwoordiger die op basis van de voorwaarden van de verzekeringspolis om die oorlog risico’s te dekken deze orders of richtlijnen verstrekt. Alle acties van de vervoerder, de organisator en de kapitein die worden uitgevoerd als gevolg van dergelijke orders of richtlijnen, kunnen niet worden beschouwd als contractbreuk. De ontscheping van passagiers en hun bagage als gevolg van dergelijke orders of richtlijnen kwijten Grimaldi Lines en de kapitein van elke verantwoordelijkheid voor de voortzetting van de reis of de repatriëring van de passagiers.

DE SCHEPEN

De schepen die worden gebruikt zijn ro\ pax veerboten of passagiers cruise veerboten die passagiers en vracht vervoeren. De gepubliceerde roosters en dienstregelingen kunnen variëren vanwege het weer, havenactiviteiten, of havenverkeer. Deze veranderingen kunnen optreden zonder dat de passagiers hierover van te voren in kennis worden gesteld.Geen enkele veroorzaakte vertraging, om welke reden dan ook, vormt een motivatie tot annulering van de reservering, evenmin staat het terugbetaling of vergoeding aan de passagiers toe.

RESERVERINGEN

Ter bevestiging van een boeking dient het passage tarief volledig betaald te worden. Een reservering wordt niet bevestigd, zonder volledige betaling van het tarief. Geen passagier ticket kan worden uitgegeven zonder dat volledige betaling van het passage tarief heeft plaatsgevonden. Om veiligheidsredenen moeten de namen van de passagiers, de informatie betreffende het identiteitsbewijs, het type en het registratienummer van het voertuig zoals vermeld op het ticket corresponderen met de passagiers en hun voertuigen die zich voor inscheping melden. Indien dit niet het geval is, kan de toegang tot de haven en \ of het schip worden geweigerd.

GELDENDE REGELS

De vervoerovereenkomst tussen Grimaldi Lines en passagiers, hun bagage en hun begeleidend voertuig wordt geregeld door het Italiaanse wetboek van Navigatie (Codice Italiano di Navigazione) en geïnterpreteerd volgens de Italiaanse wet en internationale verdragen die mogelijk van toepassing zijn, in het bijzonder het Verdrag van Athene uit 12 \ 12 \ 1974, en aangepast door het Protocol van Londen van 19 \ 11 \ 1976.

PASSAGE CONTRACT (Ticket)

Het passage contract (passagiers ticket) is strikt persoonlijk en alleen geldig voor de personen die erop vermeld staan. Het ticket is niet overdraagbaar. Het ticket kan van verschillende aard zijn, op papier, fax, e-mail of digitaal. Bij de check-in, in de vertrek haven, zal het ticket worden gewisseld tegen een persoonlijke Boarding Pass die gedurende de gehele vaart moet worden bewaard. Een passagier aan boord zonder ticket of de boarding pass is verplicht het dubbele van de passage tarief (§ 399 van het Italiaanse Wetboek van Navigatie) te betalen.

TARIEVEN

De tarieven worden in €uro aangegeven. De prijs vermeld op het ticket is gebaseerd op het tarief dat geldig is op de datum van ticketuitgifte. Grimaldi Lines heeft het recht om de tarieven, zowel van de heen-en de terugreis, te wijzigen voor de vertrekdatum. In dit geval dient de reiziger vóór inscheping, het prijsverschil te betalen of heeft het recht het ticket te annuleren waarbij het niet gebruikte deel van de betaalde ticket wordt gerestitueerd.

AANSPRAKELIJKHEIDSGRENZEN

De aansprakelijkheid van de vervoerder in geval van overlijden of persoonlijk letsel, verlies of beschadiging van bagage, vergezeld voertuig, kostbaarheden, persoonlijke eigendommen of andere bezittingen van de passagier zal in geen geval de limiet overschreiden zoals aangegeven in het Italiaanse Wetboek van Navigatie, tenzij een International Overeenkomst van toepassing is en in het bijzonder het: Verdrag van Athene van 13 \ 12 \ 74, zoals gewijzigd in het Protocol van Londen 19 \ 11 \ 74. Alle geschillen of gedingen tussen passagiers en Carrier, afhankelijk van of in verband met het passage contract, vervoer van bagage en \ of vergezeld voertuig moet zich in de exclusieve bevoegdheid afspelen van het Hof van Napels (Italië).

DISCIPLINE AAN BOORD

De passagier dient zich strikt te houden aan de discipline aan boord en te voldoen aan de geldende regels voor het vervoer over zee en in het bijzonder bepalingen inzake de zekerheid en de veiligheid van de scheepvaart. Roken binnen in het schip is verboden. De bemanning is wettelijk verplicht om de niet-rokers wet te handhaven en eventuele overtredingen te melden bij de bevoegde autoriteiten. (wet nr. 3 van 16 \ 1 \ 1003 en de toepassing overeenkomst van 16 \ 1 \ 2 \ 2004). Het niet naleven van een rechtsorde of regel of bevel die door een bevoegde autoriteit verantwoordelijk voor beveiliging en veiligheid wordt gestraft volgens het burgerlijke en strafrechtelijke werboek. Conform de terrorismebestrijding (ISPS) kan een reiziger op elk moment worden onderworpen aan het doorzoeken van de bagage zoeken of aan controle van het identiteitsbewijs door een officier van het schip.

INSCHEPEN

Passagiers die met een voertuig reizen, dienen ten minste 1 ½ uur voor vertrek (van en naar Tunesië / Marokko drie uur).in te checken. Voetgangers dienen ten minste één uur voor vertrek (van en naar Tunesië / Marokko drie uur) in te checken. Passagiers die te laat komen voor check-in verliezen hun reservering en inscheping kan niet worden gegarandeerd. Bij inscheping moeten passagiers in het bezit zijn van een geldig ticket en een geldig identiteitsbewijs alsmede elk noodzakelijk document voor de ontscheping in het land van bestemming, en voor elk ander land waar het schip op de route aanmeert. De voertuigen worden opgeroepen om in te schepen en de volgorde wordt bepaald door de kapitein van het schip of zijn ondergeschikten en de voertuigen worden geparkeerd op één van dekken van het schip.

PASPOORT

Voor inwoners van EU-landen is voor Tunesië en Marokko een geldig paspoort vereist. Voor EU-landen (Italië, Spanje, Malta, Sicilië en Sardinië) is een geldige ID-kaart of een geldig paspoort noodzakelijk.
Voor inwoners van een niet Europees land waarvoor visumplicht in de Schengenzone geldt: een geldig paspoort en een verblijfsvergunning of visum voor een land behorend tot de Schengenzone.

INSCHEPING VAN MINDERJARIGE PASSAGIERS

In overeenstemming met de Verordening (EG) nr. 2252/2004, dienen minderjarige passagiers met een eigen reisdocument inschepen. Kinderen onder de leeftijd van 12 jaar worden niet toegelaten aan boord zonder begeleiding van een volwassene. Indien deze volwassene niet één van de ouders is, dient een schriftelijke toestemming (voorzien van een fotocopie van een geldig identiteitsbewijs van beide ouders), ondertekend door beide ouders, te worden overlegd aan de kapitein of de purser van het schip. Indien het niet-Europese burgers betreft, dient een fotokopie van het Bewijs van Inschrijving in het vreemdelingenregister van de ouder op wiens certificaat het kind is ingeschreven eveneens te worden bijgevoegd. Minderjarige passagiers boven 12 kunnen zonder begeleiding reizen op voorwaarde dat een verklaring gericht aan de kapitein of de purser van het schip, wordt ondertekend door beide ouders, waarmee de ouders alle verantwoordelijkheid op zich nemen voor eventuele schade aan de minderjarige of veroorzaakt door de minderjarige aan derden. Een fotocopie van een geldig identiteitsbewijs van beide ouders dient bij de machtiging te worden gevoegd. Indien het niet-Europese burgers betreft, dient een fotokopie van het Bewijs van Inschrijving in het vreemdelingenregister van de ouder op wiens certificaat het kind is ingeschreven eveneens te worden bijgevoegd. In geen geval kan de kapitein of een bemanningslid van het schip de minderjarige passagier onder de hoede nemen. Verder dient de minderjarige passagier in het bezit te zijn van alle benodigde documenten vereist door het land van bestemming. Grimaldi Lines aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de autoriteiten in de haven van bestemming van mening zijn, dat dergelijke documentatie onvoldoende is.

INSCHEPEN VAN ZWANGERE VROUWEN

Zwangere vrouwen, vanaf de 6e maand en verder kunnen reizen wanneer zij beschikken over een medische verklaring waarbij de reis over zee, uit niet meer dan 7 dagen vanaf de dag van vertrek bestaat. Bij zwangerschap met complicaties, dient hoe dan ook een medische verklaring te worden overlegd ongeacht de duur van de zwangerschap. Inschepen is toegestaan tot 7 dagen voor de vermoedelijke geboortedatum en vanaf 7 dagen na de geboorte. De kapitein van het schip heeft de bevoegdheid om inscheping te weigeren als naar zijn exclusieve oordeel de sanitaire omstandigheden het niet toelaten om de reis te maken. In het geval dat inschepen om gegronde reden wordt geweigerd door de kapitein, is Grimaldi Lines alleen verplicht om de betaalde passage terug te betalen.

GEZONDHEID EN VACCINATIE

Passagiers worden geacht in, zowel lichamelijke als geestelijke, goede gezondheid te verkeren en niet te lijden aan ziekten, klachten of gebreken en zich bewust te zijn van het feit dat aan boord van de schepen geen een arts mee reist. Het schip beschikt over een EHBO-post en een ziekenboeg.

VERZEKERING

De aansprakelijkheid van de vervoerder wordt gedekt door de verzekering zoals afgesloten door zijn P & I Club, echter de aansprakelijkheid van de vervoerder ten opzichte van derde partij is beperkt. Passagiers wordt aangeraden om een verzekering af te sluiten voor annuleringsdekking, bagage, ongevallen en repatriëring. Voor auto’s zie de volgende paragraaf.

BEGELEIDE VOERTUIG

Uitsluitend voertuigen die geregistreerd zijn als personenauto worden geaccepteerd als begeleidend voertuig. Voertuigen met bagage anders dan persoonlijke bezittingen of goederen die voor commerciële doeleinden worden gebruikt gelden niet als begeleidend voertuig maar moeten worden verzonden als vracht. Toeristische bussen met alleen de bestuurder moeten worden verscheept als vracht.

Indien het voertuig bij het inschepen behoort tot een tarief code verschillend van die die vermeld staat op het ticket, verliest de passagier het recht om in te schepen (zonder restitutie van het ticket). Indien hij nog zal worden toegelaten zal het prijsverschil tussen de categorieën, vermeerderd met de wijzigingskosten in rekening worden gebracht. Het voertuig zal aan en van boord worden gereden door de passagier. Eenmaal geparkeerd op de toegewezen plaats op het voertuigdek, dient de motor te worden uitgeschakeld, de auto in de versnelling te worden gezet en de handrem te worden aangetrokken. Het voertuig moet worden afgesloten met een sleutel. De garages zijn niet toegankelijk tijdens de gehele overtocht.

Het is verplicht, op het moment van de boeking, aan te geven, wanneer een voertuig op LPG rijdt. De LPG-installatie dient te voldoen aan de Italiaanse normen conform vermelding op de auto licentie. Gedurende het gehele verblijf aan boord dienen de interceptie ventielen van de LPG tank gesloten te zijn.
Indien het voertuig niet kan rijden, dient de passagier een schriftelijke verklaring te sturen naar Grimaldi Lines waarin hij toestemt in het gebruik van een sleepwagen op zijn kosten, zowel voor in-en ontschepen. Anders zou het inschepen kunen worden geweigerd.

De passagier moet in het bezit van alle documenten vereist voor de ontscheping van het voertuig in de haven van bestemming. Grimaldi Lines is niet verantwoordelijk voor problemen die voortvloeien uit een gebrek aan, of gebrekkige documentatie. Alle kosten, voorzien of niet, ontstaan door ontschepen van het voertuig zoals accijnzen, invoer-, administratiekosten, overliggeld en andere zijn voor rekening van de passagier.

De passagier is aansprakelijk voor eventuele schade op het schip of aan bezittingen van derden veroorzaakt door zijn voertuig. Het terugbetalen van de schade die is veroorzaakt, zal hetzij door de passagier of door zijn verzekeringsmaatschappij gebeuren. Hoe dan ook kan de passagier worden verplicht om, alvorens van boord te gaan, een verklaring van aansprakelijkheid voor de veroorzaakte schade te ondertekenen.
Wij adviseren met betrekking tot het risico van het transport per schip een adequate verzekering af te sluiten; Grimaldi Lines heeft geen enkele verzekeringsdekking, behalve voor zijn eigen aansprakelijkheid, en binnen de grenzen van het Italiaanse wetboek van navigatie of, indien van toepassing, bij een internationaal verdrag.

BAGAGE

Uitsluitend persoonlijke bezittingen mogen worden vervoerd in de bagage van de passagier. In het bijzonder is het niet toegestaan om goederen voor commerciële doeleinden te vervoeren . Gevaarlijke en risicovolle goederen zijn niet toegestaan. (Gevaarlijke en risicovolle goederen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: wapens, explosieven, illegale drugs).

Passagiers kunnen de bagage die nodig is voor de overtocht meenemen aangezien de garage niet toegankelijk is gedurende de overtocht. Passagiers die in een cabine reizen mogen één koffer per persoon meenemen. Passagier die in Pullman Seat of als dek passagier reizen mogen slechts één stuks handbagage met geringe afmetingen meenemen. Alle andere bagage, tenzij opgeslagen in of op het voertuig moet, tegen betaling, worden afgegeven in het bagagedepot aan boord.

Huishoudelijke goederen en andere zware voorwerpen moeten aangemeld en worden geplaatst in de garage (tegen betaling) Grimaldi Lines ‘aansprakelijkheid voor bagage overschrijdt de limiet opgelegd door het Italiaanse wetboek van navigatie of, indien van toepassing, bij een internationaal verdrag niet, en slechts tot 30 kg niet-geregistreerde bagage per persoon, inclusief bagage vervoerd binnen of op het voertuig of in de bagageruimte van het schip.

Grimaldi Lines is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies van of beschadiging aan juwelen, geld, documenten, manuscripten, kostbaarheden of waardevolle zaken anders dan persoonlijke bezittingen, die aan boord van het schip worden bewaard. Grimaldi Lines is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele bagage met andere items dan persoonlijke bezittingen.

VALUTA

De officiële munteenheid aan boord is de €uro. Er is geen wisselkantoor aan boord. Cheques worden niet geaccepteerd.

KINDEREN

Kinderkortingen worden aangegeven in prijslijst. De leeftijd van de kinderen moet kunnen worden bewezen. De referentiedatum is de reisdag

HUISDIEREN

Sorry, maar huisdieren zijn niet toegestaan in hutten en andere openbare ruimtes aan boord.. Ze moeten in de kennel reizen en aan boord een muilkorf dragen. Dieren die in het algemeen niet worden beschouwd als huisdieren, zijn niet toegestaan aan boord. Begeleiders van de huisdieren dienen het Europees Dierenpaspoort te overleggen.

BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE REIZIGER (*)

U vindt de annuleringsvoorwaarden van de veermaatschappij onder Wijzigingen & Annuleringen op onze “Klantenservice” pagina’s

In aanvulling op de annuleringskosten van de veermaatschappij, berekent Greekferries Club NV een vergoeding van 10% over het te restitueren bedrag.

VERANDERING VAN RESERVERING (*)

Tickets en Reserveringen kunnen worden gewijzigd voor een bedrag van € 30, plus het prijsverschil tussen de nieuwe reservering en de originele boeking (seizoenswisselingen enz.). Voor het veranderen van uw reservering neemt u a.u.b. contact op met de persoon die u de definitieve bevestiging van uw reservering heeft gestuurd voor. In deze email vindt u het email adres en het directe telefoonnummer van deze employee.

Indien U niet beschikt over de bevestigingsemail, kunt u onze ‘help desk’ bellen: 0030 2810 529000.

Om uw reservering te vinden en u zo snel en efficient mogelijk te assisteren, geeft u ons a.u.b. uw klanten-referentienummer en uw reserveringscode door.

Als de gewenste wijzigingen mogelijk zijn, zullen wij u graag van dienst zijn. Houdt u rekening met:
Buiten eventuele prijsverschillen die optreden ten gevolge van een wijziging in de reservering, wordt voor iedere wijziging, een bedrag van €10.00 in rekening gebracht, indien de totale kosten van de reservering tot €200 bedragen en €15.00 indien de totale kosten boven €200 zijn.

Attentie! Indien u de heenreis al heeft gemaakt kunnen wij geen veranderingen meer in de terugreis aanbrengen. In dit geval dient u rechtstreeks contact op te nemen met de veermaatschappij. Wij zullen u graag van de telefoonummers voorzien!

De volgende wijzigingen zijn mogelijk:

  • Verandering van de reisdatum, tot 2 dagen voor de heenreis (voor latere wijzigingen zijn annuleringsvoorwaarden van toepassing).
  • Verandering van de accommodatie, tot de dag van vertrek.
  • Verandering van het voertuig, tot de dag van vertrek.
  • Wijziging van naam, tot 2 dagen voor vertrek (voor de latere wijzigingen zijn de annuleringskosten van toepassing).
  • Toevoeging van passagiers, tot de dag van vertrek.
  • Toevoeging van het voertuig, tot de dag van vertrek.
  • Toevoeging van huisdier, tot de dag van vertrek.

Wijzigingen en toevoegingen zijn onder voorbehoud dat er beschikbaarheid is.
(*) Grimalid Lines behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op specifieke reisdata te veranderen m.b.t. wijziging van boekingen en annulering door de passagier.

ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST DOOR GRIMALDI LINES

In geval van annulering van de overtocht door Grimalid Lines ontvangt de passagier de betaalde ticketprijs terug, vermeerderd met een bedrag dat gelijk is aan de annuleringskosten die de passagier zou moeten betalen als hij de reservering op dezelfde datum zou annuleren. Als datum van annulering geldt de dag waarop Grimalid Lines de reiziger, of het reisbureau waar het ticket is geboekt, informeert over de annulering. Indien Grimalid Lines een overtocht annuleert om redenen waarvoor de rederij niet verantwoordelijk is, is art. 408 van het Italiaanse Navigation Code van toepassing.

CLAIMS

Claims tegen Grimalid Lines moeten schriftelijk worden ingediend.

RICHTLIJN 98/41/EU met betrekking tot de registratie van personen aan boord van passagiersschepen

Op het moment van boeking dient de klant de volgende informatiete verstrekken: naam, voornaam, nationaliteit, geboortedatum, het nummer van paspoort of identiteitskaart. Bovendien kan de reiziger Grimalid Lines op de hoogte brengen van specifieke behoeften voor zorg en \ of bijstand in noodsituaties. Alle persoonlijke gegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met de Italiaanse wet n. 675 31 \ 12 \ 1996.

Dit is een niet-bindende vertaling van de Italiaanse tekst. Alleen de Italiaanse tekst is bindend.