• Dank u dat u Greekferries Club SA, heeft gekozen voor uw reis !
  • Dank u dat u Greekferries Club SA, heeft gekozen voor uw reis !

Anek-Superfast Ferries Termen & Voorwaarden

Reisvoorwaarden/Algemene informatie (Adriatische Zee)

Passagiers, hun bagage en hun voertuigen zijn onderhevig aan:
(a) The Athens Convention met betrekking tot het vervoer van passagiers en hun bagage over zee 1974,
(b) The Greek Private Maritime Code, en
(c) De algemene voorwaarden voor transport van Anek-Superfast Ferries, algemeen aangeduid met “De Voorwaarden”. Onder deze voorwaarden vallen uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van de vervoerder voor overlijden, voor ziekte of voor beschadigingen aan of het verlies van voertuigen en bagage of voor vertragingen of koerswijzigingen. Zoals genoemd in de Athens Convention van 1974. Een kopie van de voorwaarden voor transport van Anek-Superfast Ferries is op aanvraag verkrijgbaar.

Beperkte aansprakelijkheid

De tarieven en dienstregelingen vermeld in de Anek-Superfast Ferries catalogus zijn gebaseerd op de bestaande voorwaarden bij hetter perse gaan. Indien enige voorwaarden zouden wijzigen na het ter perse gaan, behoudt de maatschappij zich het recht voor om de dienstregeling te wijzigen of om af te zien van contractuele verplichtingen. In het onwaarschijnlijke geval dat niet aan de contractuele voorwaarden kan worden voldaan, heeft de klant het recht op een volledige terugbetaling van de al betaalde bedragen. De maatschappij is evenwel niet aansprakelijk voor enige schade als een gevolg daarvan. In het geval van verhoogde brandstofprijzen, valutaschommeüngen of enige andere onvoorziene omstandigheid, behoudt de maatschappij zich het recht voor om de tarieven te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Boekingsvoorwaarden

In overeenstemming met de internationale SOLAS-voorschriften dient u de volgende informatie te verstrekken als u een reis boekt: voornaam en familienaam, geslacht, nationaliteit, geboortedatum, identiteitskaartnummer, type en inschrijvingsnummer van voertuig (indien van toepassing). Passagiers uit landen die niet tot de Europese Unie behoren (en niet -Schengenlanden) moeten de volgende bijkomende informatie verschaffen: paspoortnummer en vervaldatum, vervaldatum van visum (indien vereist).

Geldigheid van de tickets

Tickets zijn gedurende één jaar geldig vanaf de datum van uitgifte, met uitzondering van tickets met een beperkte geldigheid. Een ticket is niet overdraagbaar De persoon die op het ticket vermeld staat is de enige persoon die kan reizen (passage contract). Anek-Superfast Ferries behouden zich het recht voor om de passagiers naar geldige identiteitspapieren te vragen en aanvaardt geen aansprakelijkheid als de passagier dit niet kan. Als de gepresenteerde identificatie en de naam op het ticket overeen komen, echter de passagier iemand anders is, is de rederij niet verplicht de ticketprijs te restitueren.

Wisselkoers

De tarieven van de tickets gekocht in andere landen of aan boord kunnen verschillen als gevolg van schommelingen in de wisselkoers.

Dienstregelingen

Noch Anek-Superfast Ferries kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging veroorzaakt door derden, havenautoriteiten of extreme en ongewone weersomstandigheden. De dienstregelingen zijn vatbaar voor wijzigingen.

Annuleringen – Restitutie

U vindt de annuleringsvoorwaarden van de veermaatschappij onder Wijzigingen & Annuleringen op onze “Klantenservice” pagina’s

In aanvulling op de annuleringskosten van de veermaatschappij, berekent Greekferries Club NV een vergoeding van 10% over het te restitueren bedrag.

Open retour tickets

Open retour tickets zijn een jaar geldig vanaf de datum van uitgifte. Het tarief wordt altijd berekend op basis van het laagseizoen tarief. Indien de passagier in het midden of hoogseizoen wenst te reizen, dient een extra ticket te worden uitggeven en het verschil te worden betaald. Het bedrijf is niet verantwoordelijk wanneer de gewenste accommodatie niet beschikbaar is.

Ticket verandering

Ticket verandering betekent het veranderen van de vertrekdatum of upgraden van de accommodatie categorie. In het geval de waarde van het nieuwe ticket lager is, heeft de passagier geen recht op restitutie. Wijzigingen in de  namen van de passagiers noopt tot annulering van de oorspronkelijke tickets (zie annuleringsvoorwaarden van het bedrijf) en de aankoop van nieuwe tickets.

ATTENTIE! In het geval dat de passagier de tickets in zijn / haar handen heeft, dient hij / zij de oorspronkelijke tickets naar het boekingskantoor te sturen om te worden vervangen door de nieuwe tickets.

Ticket verlies

In geval van verlies van een ticket zal de passagier a) een nieuw ticket moeten kopen om te reizen b) hij / zij moet de onderneming schriftelijk op de hoogte brengen van alle gegevens van het verloren ticket (reisdatum, routes, ticketnummer ) alsmede het nummer van het nieuwe ticket.
Nadat de veermaatschappij de gegevens controleert en tot constatering komt dat het ticket niet is gebruikt of vervangen, heeft de passagier 3 maanden na de vertrekdatum recht op een gratis ticket van gelijke waarde als het verloren ticket.

Vertraging of annulering van de route

Vertraging van vertrek: Passagiers en voertuigen kunnen inschepen zonder wijziging van hun tickets.
Annulering van de route: De tickets voor het geannuleerde route zijn niet geldig en moet worden vervangen voor de eerst volgende beschikbare route, op voorwaarde dat er beschikbaarheid is.
ATTENTIE! In geval van slechte weersomstandigheden worden passagiers vriendelijk verzocht om contact op te nemen met het haven kantoor van de veermaatschappij om te worden geïnformeerd over de nieuwe vertrektijd.

Open Tickets

Open tickets zijn een jaar geldig vanaf de datum van uitgifte. Met een open tickets kan men niet inschepen. Deze moeten worden vervangen door nieuwe tickets voor het specifieke vertrek. In het geval de reiziger wenst  te reizen op een datum die in een duurder seizoen valt, zal moeten worden betaald voor het tarief verschil. In het geval dat de nieuwe ticketprijs minder duur is, heeft passagier geen recht op restitutie.

Kortingen

Anek-Superfast Ferries SA eist een geldig bewijs bij aanvraag van kortingstarieven zoals: a)baby’s, b) kinderen, c) senioren, d) studenten, e) jongeren f) hybride en elektrische auto’s.

Aanvragen groepstarief

Groepstarieven kunnen worden aangevraagd via reisbureau, Premium Sales Agent of Anek-Superfast Ferries kantoren. Een groep bestaat uit minimaal 16 personen.

Onvergezelde kinderen

Anek-Superfast Ferries aanvaardt geen boekingen voor kinderen onder 15 jaar die niet vergezeld worden door volwassenen. Boekingen voor jongeren vanaf de leeftijd van 15 tot 18 jaar kunnen alleen worden aanvaard indien een ouder of wettelijke voogd zijn/haar schriftelijke toestemming heeft gegeven voor de onvergezelde reis. De benodigde formulieren zijn te verkrijgen bij Anek-Superfast Ferries.

Passagiers met functiebeperkingen

Aan boord van onze schepen zijn er speciaal ontworpen makkelijk toegankelijke hutten voor passagiers met functiebeperkingen. Aangezien het aantal van deze hutten beperkt is, dient er vooraf te worden geboekt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice.

Huisdieren

Er is een beperkt aantal hutten beschikbaar voor het vervoer van huisdieren. Deze hutten dienen vooraf geboekt te worden. Indien al deze hutten volgeboekt zijn, bieden wij als alternatief een klein aantal kennels aan die eveneens vooraf geboekt dienen te worden. Eigenaars en oppassers dienen geldige gezondheidsdocumenten van hun huisdieren te kunnen voorleggen tijdens de reis (EU burgers dienen bovendien hun EU Huisdierpaspoort te kunnen voorleggen) en aan alle toegangsvoorschriften te voldoen. Voor alle katten, honden en fretten is een bewijs van vaccinatie tegen hondsdolheid verplicht. Voor meer informatie, contacteer uw dierenarts en uw locale reisagent. Huisdieren mogen niet naar binnen (bars, restaurants en andere publiekszones) of in voertuigen, aangezien toegang tot het voertuigdek verboden is tijdens overtochten. Bij het wandelen op het open dek dienen ze een muilkorf te dragen en aan de leiband gehouden te worden, vergezeld door de eigenaar of oppasser van het huisdier. De eigenaar of oppasser van het huisdier is volledig aansprakelijk voor de verzorging, veiligheid en hygiëne van het huisdier in overeenstemming met de wetten en regelgevingen zoals hierboven vermeld.

Maaltijden

De maaltijden zijn niet in de prijs van het ticket inbegrepen.

Camping on Board

Kamperen aan boord is voor de overtochten van 01 april tot 31 april Oktober 2013 toegestaan. Vanwege de beperkte beschikbaarheid voor kamperen aan boord, is vroeg boeken aan te bevelen. Om veiligheidsredenen, is koken, en het gebruik van gas en vuur ten strengste verboden. Houdt vooral rekening mee, dat er voor passagiers, die camping on board hebben geboekt, aan boord aanwezige aanwijzingen en instructies te verkrijgen zijn.

Persoonlijke bezittingen

Anek-Superfast Ferries zijn niet aansprakelijk voor het verlies van geld of kostbaarheden die in de open bagageruimten of in de hutten zijn achtergelaten. Gelieve het verlies van persoonlijke bezittingen te melden bij de receptiebalie aan boord tijdens de reis of contact op te nemen met de klantenservice.

Inschepingsprocedure / Toegangsvoorschriften

Alle passagiers dienen een geldig paspoort en andere reisdocumenten bij zich te hebben. Anek-Superfast Ferries kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als de autoriteiten een passagier verbieden om zijn/haar reis voort te zetten. Anek-Superfast Ferries behouden zich het recht voor om de inscheping te verbieden van elke persoon die niet in het bezit is van geldige reisdocumenten. Indien de immigratiedienst een boete oplegt aan Anek-Superfast Ferries, zal dit bedrag aangerekend worden aan de passagier die geen juiste wettelijke documenten kon voorleggen. Als de immigratiedienst toegang weigert, wordt de passagier op eigen kosten teruggestuurd. Burgers van de Europese Unie en Zwitserland dienen een identiteitskaart te kunnen voorleggen om Finland binnen te gaan. Voor zuigelingen en kinderen dient ook een officiële identificatie te kunnen worden voorgelegd. Burgers van andere landen verzoeken wij om hun consulaat te contacteren voor details. Alle personen en voorwerpen die aan boord van het schip worden gebracht kunnen gefouilleerd worden. Personen die weigeren om aan dit verzoek te voldoen zullen de toegang aan boord worden ontzegd en zullen doorverwezen worden naar de desbetreffende havenautoriteiten. Alle passagiers dienen hun inschepingskaart aan het bevoegd personeel van het schip te kunnen voorleggen en een geldig paspoort en andere reisdocumenten bij zich te hebben. De vervoersmaatschappij behoudt zichzelf het recht voor om de inscheping te weigeren aan elkeen die niet in het bezit is van een geldige inschepingskaart en geldige reisdocumenten of er niet in slaagt om zijn identiteit boven elke twijfel verheven te bewijzen. Zodra u bent ingescheept mag u niet meer van boord gaan vór het vertrek. Indien u dit toch doet moet u al uw bagage en/of uw voertuig meenemen. Gelieve enige vuurwapens in uw bezit aan te geven tijdens de check-in.

Valuta aan boord

De officiële munteenheid aan boord is de euro. Wisselkantoren en geldautomaten zijn beschikbaar.

Telecommunicatie & Internet

Aan boord zijn de volgende communicatie-opties:

  • Betaaltelefoon via de satelliet.
  • Bellen met hun eigen mobiele telefoon, gedurende de hele reis. Informatie over satelitet-roaming en de daarvoor aanwezige mogelijkheden ende kosten zijn verkrijgbaar bij de receptie.
  • Internetcorner en draadloze internetverbindingen (Wi-Fi) gedurende de hele reis.